• دستگاه ریبون بلندر

جزئیات پروژه

دسته بندی ها :
جزئیات فنی دستگاه :
مخزن کاملا آب بندتغییر رنگ دستگاه به دلخواه مشتری سیستم دمپر برای سهولت تخلیهعدم ایجاد گرد و غبار در محیط---
کاربرد دستگاه :
ترکیب چند نوع محصول پودریترکیب انواع مواد گرانولی--------
کپی رایت :
استفاده تجاری و صنعتی
  • در سیستم دستگاه ریبون بلندر دو نوع پره در حول شفت مرکزی کشیده می شود. پره های مرکزی که کوچکتر هستند (شعاع کمتری دارند) و پره های بیرونی که  بزرگتر هستند.
  • به دلیل کشیده شدن دو جهت پره حول محور یک شافت، میکس در دو مسیر جداگانه انجام می پذیرد. که خود  عامل میکس دقیق دو یا چند نوع پودر در زمان کوتاه می گردد. روش کار بدین صورت است که پره های بیرونی پودر را از کنارهای مخزن بطرف داخل و مرکز هدایت کرده و پره های کوچک مواد را از مرکز مخزن به طرف دو سر میکسر پودر هدایت می کند. حاصل این فرایند در زمان کوتاه میکسی با کیفیت عالی می باشد.
.