دستگاه استرچ کش

نایلون استرچ
 به معنای کشش آمدن نایلون است  که در موارد مختلف کاربرد دارد.
کاربرد خانگی
رول پیچ های استرچ را در فروشگاه می توان تهیه کرد

استرچ  300x148 - دستگاه استرچ کش

 

نیمه صنعتی
دستگاه استرچ کششی رومیزی، موارد استفاده این دستگاه در فروشگاههای پروتئین و سبزیجات است.

دستگاه سلفون کش خانگی 300x241 - دستگاه استرچ کش
دستگاه سلفون کش خانگی

دستگاه استرچ صنعتی
دستگاه استرچ پالت

دستگاه استرچ کش

پیچیدن نایلون بر روی اقلامی که بر روی پالت قرار گرفته است
برای راحت قراردادن پالت بر روی صفحه گردان استرچ پالت از لیفتراک دستی یا لیفتراک می توان استفاده کرد.
در صورت استفاده از لیفتراک دستی  می توان  از یک صفحه شیب دار در کنار صفحه گردان  دستگاه استفاده کرد

استرچ پالت 8 210x300 - دستگاه استرچ کش

نوشته مرتبط
مزایای میکسر V بلندر