روش استفاده بهینه از تیغه دوخت

تیغه دوخت دستگاه شیرینک پک
تیغه دوخت دستگاه شیرینگ پک از فلز آلومینیوم سخت کاری شده تهیه شده است که بعد از عملیات خاص با روکشی از تفلون پوشش داده می شود. برای جلوگیری از ایجاد دود، بو و عوارض شیمیایی لازم است در صورت مشاهده چسبندگی فیلم شیرینک به تیغه نسبت برای تمیز نمودن آن با دستمال آغشته به روغن به نحوی که از آسیب رسیدن به پوشش تفلونی تیغه جلوگیری گردد اقدام نمایید.

روش استفاده بهینه از تیغه دوخت دستگاه شیرینک پک

دقت گردد جهت نظافت تیغه دوخت دستگاه شرینک پک از بکار بردن اشیاء سخت و برنده ( چوب، فلز، شیشه ، ابزار برنده و….) به هیچ وجه استفاده نشود .
لازم به ذکر است که چرب نمودن تیغه دوخت دستگاه شیرینک پک با موادی نظیر  روغن پارافین، روغن موتور و یا هر روغن موجود باعث افزایش طول عمر مفید قسمت دوخت می گردد .

موارد عدم استفاده صحیح از تیغه دوخت دستگاه شیرینک پک

پلاستیک در موارد زیر به تیغه دوخت می چسبد :

  1.  نوع فیلم شیرینک مصرفی از نوع نامرغوب یا آمیخته با ضایعات باشد.
  2.  دمای تیغه دوخت کنترل نشده باشد.
  3.  زمان دوخت بیش از حد نیاز باشد ( بیش از ۵/۱ ثانیه)
  4.  دستکاری عمدی یا غیر عمدی توسط اپراتور که باعث محو شدن قسمت روکش تفلون نسوز می گردد. ( رنگ پریدگی و زدگی از فک تیغه دوخت باعث چسبندگی می شود.)
  5.  در صورت چسبندگی برای رفع این مشکل، پارچه ای روغنی به سرتاسر تیغه کشیده می شود.
  6. در این صورت تمام قطعات چسبیده از تیغه جدا می شود.
  7. در صورت مشاهده زدگی بیشتر یا رنگ پریدگی یا له شدگی تیغه بهتر است تیغه بازسازی یا تعویض شود.