تفاوت شیرینک،شیرینگ،شرینک،شرینگ

تفاوت شیرینک،شیرینگ،شرینک،شرینگ؛ واژه لاتین Shrink به معنی جمع کردن و منقبض شدن است  Pack نیز به معنی بسته بندی خواهد بود . لذا اگر واژگان Shrink Pack را در کنار یکدیگر قرار دهیم به معنی “بسته بندی انقباظی ” می باشد.

شرینک پک یا شیرینک پک و یا شیرینگ پک ؟

در گفتگوی فارسی محاوره ای و عامیانه جمله هایی نظیر “شیرینگ پک” – “شرینگ پک” – “شیرینک پک” – “شیرینگ پک” و … را به این دستگاه اطلاق می کنند. شاید اغلب صنعتگران و حتی تولید کنندگان این دستگاه به این نکته توجه نکنند که با توجه به واژه خارجی Shrink ، نوشتار و تلفظ صحیح این کلمه “شرینک” است . پس در اصل جملاتی مانند شیرینگ پک و شیرینک پک نادرست هستند و نام درست آن «دستگاه شرینک پک» است .

از طرف دیگر نام صحیح و کامل این دستگاه در زبان خارجی Shrink Wrap است . که Wrap به معنی صحیح بسته بندی کردن می باشد. شاید به دلیل گسترش روز افزون صنایع بسته بندی در ایران از واژه ” Shrink Pack – شرینک پک ” استفاده می کنند .

نمونه یک دستگاه شرینک پک کوچک ، ساخت پارسا صنعت البرز
نمونه یک دستگاه شرینک پک کوچک ، ساخت پارسا صنعت البرز