دستگاه ریبون بلندر میکسر پودر

دستگاه ریبون بلندر میکسر پودر در ظرفیتهای ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۶۰۰، ۱۱۰۰، ۲۲۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ لیتر ساخته می شود . در این سیستم دو نوع پره در حول شفت مرکزی کشیده می شود. پره های مرکزی که کوچکتر هستند (شعاع کمتری دارند) و پره های بیرونی که بزرگتر هستند.

دستگاه ریبون بلندر
دستگاه ریبون بلندر

به دلیل کشیده شدن دو جهت پره حول محور یک شافت، میکس در دو مسیر جداگانه انجام می پذیرد که خود عامل میکس دقیق دو یا چند نوع پودر در زمان کوتاه می گردد.

عملکرد دستگاه ریبون بلندر میکسر پودر

روش کار بدین صورت است که پره های بیرونی پودر را از کنارهای مخزن بطرف داخل و مرکز هدایت کرده و پره های کوچک مواد را از مرکز مخزن به طرف دو سر میکسر هدایت میکند. حاصل این فرایند در زمان کوتاه میکسی با کیفیت عالی می باشد.

دستگاه میکسر پودر
دستگاه میکسر پودر

میکسر قابلیت نصب اسانس پاش را دارد که به سفارش مشتری ساخته می شود . در این مدل شما می توانید اسانس مورد نظر را در یک مخزن ریخته که از طریق یک پمپ به تمامی نقاط میکسر پودر انتقال داده میشود تا اسانس به خورد مواد رود.

ریبون بلندر (4) ریبون بلندر (5) ریبون بلندر (6) ریبون بلندر (7)

مشخصات فنی دستگاه ریبون بلندر میکسر پودر

دستگاه ریبون بلندر میکسر پودر می تواند از جنس استیل ۳۰۴ نگیر یا استیل ۳۱۶ یا آهن با ضخامت های متفاوت (بسته به حجم مخزن) ساخته شود.

ریبون بلندر - میکسر پودر
ریبون بلندر – میکسر پودر

دستگاه ریبون بلندر از طریق موتور گیربکس با دور پایین انتقال قدرت می کند و دریچه ای در قسمت زیرین میکسر جهت خارج کردن مواد تعبیه شده است . توان و قدرت موتور گیربکس براساس حجم دستگاه می باشد.