مزایا شیرینک

مزایا شیرینک محصولاتی که در کارتن چیدمان می شوند از نظر ضربه گیر بودن، دارای بسته بندی مناسبی هستند.
اما به شرط آن که از کارتن های گرم بالا استفاده شود در غیر اینطورت از زمان بسته بندی تا عرضه در بازار ممکن است آسیب هایی مثل سوراخ شدن، له شدن و حتی خیس شدن کارتن را مشاهده کنیم. لزا در این مواقع می توان از شیرینک کردن کارتن استفاده کرد علاوه براینکه محافظ خوبی برای کارتن است، شکل ظاهری زیبایی به آن می دهد.

حال در محصولاتی مشاهده می شود که با شیرینگ کردن، جایگزین مطمئن تری نسبت به کارتن می تواند باشد. (چه از لحاظ مقاومتی و ظاهری)

شاید به نظر برخی شیرینگ کردن هم ظاهری زیبایی نداشته باشد اما می توان با چاپ روی مشماء شیرینگ ظاهر قابل توجه ای به آن داد.

دستگاه شیرینک پک