مزایای بلندر چرخشی

مزایای بلندر چرخشی : شاید برایتان این پرسش مطرح شده باشد که تفاوت میان دستگاه ریبون بلندر ساده با دستگاه ریبون بلندر با مخزن گردان در چیست. در اصل این نوع از میکسرهای پودر سوای گردش پره های داخل بلندر، مخزن اصلی دستگاه نیز می چرخد که این امر به منظور رسیدن به ترکیب دقیق و همگن تر طراحی شده است. از ویژگی های بارز ریبون بلندر چرخشی می توان به موارد نام برده اشاره داشت:

  1. استفاده از ۲ عدد الکتروموتور و گیربکس بر روی دستگاه جهت چرخش پره های داخل و مخزن اصلی.
  2. همگن کردن چند نوع پودر حساس (به عنوان مثال پودرهای دارویی).
  3. با کمک دستگاه بلندر چرخشی می توان انواع پودرهای رنگی را به صورت یکنواخت در چند نوع پودر دیگر میکس کرد.
  4. جلوگیری از هرگونه گرد و غبار، دود و یا مواد خطرناک از فرار آن به محیط زیست.
  5. آیا می دانید بهترین راه برای رسیدن به یک حجم پودر که یک نوع مزه در تمام آن حجم به صورت یکسان وجود داشته باشد توسط میکسر دوار انجام می گیرد.
Untitled 5 300x169 - مزایای بلندر چرخشی
دستگاه ریبون بلندر چرخشی
نوشته مرتبط
بسته بندی با دستگاه Shrink Pack