مزایای شیرینک

مزایای شیرینک محصولاتی که در کارتن چیدمان می شوند از نظر ضربه گیر بودن، دارای بسته بندی مناسبی هستند. اما به شرط آن که از کارتن های گرم بالا استفاده شود در غیر اینصورت از زمان بسته بندی تا عرضه در بازار ممکن است آسیب هایی مثل سوراخ شدن، له شدن و حتی خیس شدن کارتن را مشاهده کنیم. لزا در این مواقع می توان از شیرینک کردن کارتن استفاده کرد علاوه براینکه محافظ خوبی برای کارتن است، شکل ظاهری زیبایی به آن می دهد و همچنین باعث جلوگیری  از ورود آلمودگی و گردغبار به داخل کارتون و بسته بندی میشود.
حال در محصولاتی مشاهده می شود که با شیرینگ پک کردن، جایگزین مطمئن تری نسبت به کارتن می تواند باشد(چه از لحاظ مقاومتی و ظاهری).
شاید به نظر برخی شیرینگ کردن هم ظاهری زیبایی نداشته باشد اما می توان با چاپ روی مشماء شیرینگ ظاهر قابل توجه ای به آن داد.

مزایای شیرینک کردن - دستگاه شیرینک پک
مزایای شیرینک کردن – دستگاه شیرینک پک نیمه اتوماتیک