پارسا صنعت در نمایشگاه

پارسا صنعت در نمایشگاه
گزارش تصویری از حضور ماشین سازی پارسا صنعت البرز در اولین نمایشگاه تخصصی چاپ ، بسته بندی، تبلیغات و بازاریابی اراک

 

تصاویر افتتاحیه

افتتاحیه نمایشگاه (1) افتتاحیه نمایشگاه (2) افتتاحیه نمایشگاه (3) افتتاحیه نمایشگاه (4) افتتاحیه نمایشگاه (5)

 

تصاویر غرفه ماشین سازی البرز

غرفه ماشین سازی پارسا صنعت البرز (1)  غرفه ماشین سازی پارسا صنعت البرز (3) غرفه ماشین سازی پارسا صنعت البرز (4)  غرفه ماشین سازی پارسا صنعت البرز (6)