شرکت پارسا صنعت البرز با توجه نیاز مراکز صنعتی و خدماتی به تنوع در ساخت و تولید دستگاه استرچ با ابعاد متنوع و قیمت مناسب با بهترین کبفیت ،دستگاه های استرچ تولیدی را با توجه به نیاز شما آماده و ارائه میکند.دستگاه های تولید شد توسط پارسا صنعت البرز هم